Khoa Kinh tế - TUYỂN SINH NĂM 2018

09 tháng 05, 2018

1. Chỉ tiêu:

+ CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH: 30 SV

+ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN: 40 SV

2. Hình thức:

 XÉT TUYỂN dựa vào ĐIỂM TRUNG BÌNH các môn học năm lớp 12

Nghiệm thu đề tài cấp trường

06 tháng 10, 2017

Ngày 5/10/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.